REFERENCE

Naši klienti se v našem centru dennodenně přesvědčují o účinnosti naší péče. Na následujících řádcích najdete dopisy, které nám přišly, články v časopisech či novinách, které o nás byly publikovány, videa o našich fyzioterapeutických úspěších či ohlasy z firem, kde jsme pořádali FYZIO workshopy.