PORTRÉT TERAPEUTA

Mgr. Olga Marková

Ergoterapie je pro mě zdravotnickým oborem, který rozvine potenciál klienta a pomůže jej převést do aktivit, které se stanou běžnou součástí jeho života. Tím mu umožní žít spokojený a soběstačný život. V rámci terapie pracuji s dětmi na stejné vlně, jejich tempem a snažím se jim pomoci, aby se cítili dobře ve svém těle i v prostředí, ve kterém žijí.  

Vzdělání

 • 1. lékařská fakulta UK – Bc. ergoterapeut
 • FHS UK – Mgr. řízení sociálních a zdravotnických organizací

Pracovní zkušenosti

 • Viceprezidentka Česká asociace ergoterapeutů (do 2022)
 • Neurorehabiltiační centrum ERGO Aktiv – ergoterapeut, vedoucí terapeut, odborný a provozní ředitel
 • Cerebrum – Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin
 • FBMI ČVUT – výuka oboru ergoterapie
 • LF1 UK – výuka v rámci oboru ergoterapie, vedení bakalářských a diplomových prací
 • Impact Hub – Garant projektů v akceleraci
 • Studijní stáž- Karolinska Instituted – Stockholm, Sweden, Zdravotní centrum Bolmora, Stockholm Sweden

Kurzy a semináře

 • Senzorická integraci – CLASI CASI – mezinárodně certifikovaný kurz
 • Neurovývojová stimulace
 • HANDLE, 1. a 2. stupeň – diagnostika a terapie v neurovývoji a učení
 • Spolu hravě 1 a 2 – Úvod do teorie DIRFloortime, Úvod do praxe DIRFloortime
 • Senzory Integration/Processing and the sense of self –  The masterclass series, Sensory integration education
 • ADHD or SPD, Implications for senzory based practice – The masterclass series, Sensory integration education
 • Pohybová terapie horní končetiny dle konceptu Spiraldynamic
 • Učení pohybu pomocí míčů Sball v ergoterapii
 • Plánování zaměřené na člověka v terapii a zvyšování kvality služeb
 • Základy facilitace
 • Základy krizové intervence 

Členství v organizacích

 • Česká asociace ergoterapeutů
 • Asociace senzorické integrace