OSTATNÍ SLUŽBY

Poskytujeme ergoterapii pro děti od 6 měsíců do 16 let.

Naším zastřešujícím konceptem práce je zaměření na dosažení dlouhodobé změny v běžném životě dítěte a budování takových návyků, které jej dále budou podporovat ve zdravém rozvoji. 

Nedílnou součástí terapie zvláště mladších dětí je spolupráce s rodinou. Tomu je přizpůsobeno i uspořádání terapeutické jednotky, kdy je 45 minut věnováno práci ergoterapeuta s dítětem a následných 15 minut rozhovoru, případně instruktáže rodiny. 

Náš ergoterapeut pro práci s dětmi, Chipo Malambo,  se od počátku svých studií specializuje na práci s dětmi. Kromě ergoterapie má vystudován i obor psychologie a práci s dítětem vede v souladu s přístupem zaměřeným na klienta a staví na hře a zaujetí dítěte. Více se o něm dozvíte zde:   (+ do náš tým) 

Jakým dětem umíme pomoci?

 • s vývojovými problémy
 • s dětskou mozkovou obrnou
 • s poruchami senzorického zpracování (SPD)
 • se získaným poškozením mozku
 • s potížemi autistického spektra (ASD)
 • s potížemi pozorností a hyperaktivitou (ADD / ADHD)
 • s dyspraxií nebo poruchou vývojové koordinace (DCD)
 • s downovým syndrom
 • se svalová dystrofie
 • po úrazech či operacích

V rámci terapie se zaměřujeme na trénink:

 • zvládnutí činností běžného dne (oblékání, příjem potravy, hygiena a další)
 • jemných i hrubých motorických dovedností 
 • senzorické zpracování 
 • bilaterální koordinace
 • vizuální vnímání a vizuální motoricka integrace
 • kognitivní a exekutivní funkce
 • sociální dovednosti
 • ranný vývoj
 • písmo 
 • school readiness 
 • poradenství zaměřené na výběr kompenzačních pomůcek a úpravy domácího prostředí

Jak to u nás vypadá

Naše Pracoviště bohužel není plně bezbariérové. Při vstupu do centra je nutné překonat cca 15 schodů. Toaleta naposkytuje prostor pro manipulaci s vozíkem. Bohužel není vnašich možnostech nyní bezbariérový přístup zajistit. Rádi vám však s překonáním bariér pomůžeme. Zvažte prosím, zda je pro vás a vaše dítě toto prostředí vhodné. Případně se na nás neváhejte obrátit s konkrétním dotazem. 

Objednávání 

Objednávat se můžete na čísle 774 939 169 či na info@fyzioaktiv.cz

Ceník 

Ceník najdete zde.