FYZIO Aktiv

Ergoterapie pro děti

Ergoterapie u dětí se zaměřuje na podporu zdravého psychomotorického vývoje a zvládnutí potřebných denních, volnočasových i vzdělávacích aktivit. Zaměřujeme na dosažení dlouhodobé změny v běžném životě dítěte a budování takových návyků, které jej budou dále podporovat ve zdravém rozvoji.

Nosným prvkem ergoterapie u dětí je hra, se kterou terapeut pracuje tak, aby měla požadovaný terapeutický efekt. Nedílnou součástí terapie, zvláště mladších dětí, je spolupráce s rodinou. Tomu je přizpůsobeno i uspořádání terapeutické jednotky, kdy je 45 minut věnováno práci ergoterapeuta s dítětem a zbylých 15 minut práci a instruktáži s celou rodinou. Ergoterapii poskytujeme dětem od 6 měsíců do 16 let věku.

Určená pro děti...

 • s vývojovými problémy
 • s dětskou mozkovou obrnou
 • s poruchami senzorického zpracování (SPD)
 • se získaným poškozením mozku
 • s potížemi autistického spektra (ASD)
 • s potížemi pozorností a hyperaktivitou (ADD / ADHD)
 • s dyspraxií nebo poruchou vývojové koordinace (DCD)
 • s Downovým syndrom
 • se svalovou dystrofie
 • po úrazech či operacích

Na co se zaměřujeme...

 • zvládnutí činností běžného dne (oblékání, příjem potravy, hygiena a další)
 • rozvoj jemných i hrubých motorických dovedností
 • senzorické zpracování
 • bilaterální koordinace
 • vizuální vnímání a vizuální motoricka integrace
 • kognitivní a exekutivní funkce
 • sociální dovednosti
 • ranný vývoj
 • písmo
 • school readiness
 • kompenzační pomůcky, úpravy domácího prostředí

Jak to probíhá

Při prvním setkání ergoterapeut provede vstupní vyšetření, věnuje se rozhovoru s rodinou, seznámení a hře s dítětem. Na tomto základě stanoví terapeutický plán, který definuje, jaké změny má terapie v životě dítěte přinést. Plán zahrnuje rozvoj konkrétních funkcí (motorické, kognitivní, senzorické, sociální) a zejména i praktické činnosti, které se mají v životě dítěte zlepšit (např. dítě je schopné se samostatně obléknout, dítě je připraveno na školní docházku a další). Tyto cíle jsou při terapii plněny pomocí rozvojových aktivit i praktického tréninku. Nosným prvkem terapie je cílená hra a dítě je aktivním prvkem celého procesu. Úkolem rodiny je po konzultaci s ergoterapeutem umožňovat dítěti aplikovat nabyté dovednosti i v domácím prostředí a jeho běžném životě. Tím je docíleno kontinuálního rozvoje dovedností i kompetencí dítěte.

Ceník

SlužbaCena
Ergoterapie 60 min (1x)990 Kč
Ergoterapie 60 min (3x)2 340 Kč (780 Kč/hod)
Ergoterapie 60 min (6x)4 020 Kč (670 Kč/hod)
Ergoterapie na pojišťovnu (ZPMV, RBP, ČPZP, Škoda, Cigna)0 Kč

Kde nás najdete?